Trung Quốc: Thượng Hải – Hàng Châu – Ô Trấn – Bắc Kinh 7N6Đ

13,990,000 

Phương tiện: Hàng không Macau Air 

Lịch trình: Thượng Hải – Hàng Châu – Ô Trấn _Bắc Kinh

Ngày khởi hành: 19/2; 26/2; 11/3; 18/3; 1/4; 8/4; 29/4; 20/5; 27/5; 10/6; 17/6; 24/6

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Trung Quốc: Thượng Hải – Hàng Châu – Ô Trấn – Bắc Kinh 7N6Đ

13,990,000 

Hỗ trợ khách hàng

0982395788 0983208530