Tết ý nghĩa cùng sự kiện “Tam Chúc một vạn bánh chưng xanh 2023”

Sự kiện “Tam Chúc một vạn bánh chưng xanh 2023” do chùa Tam Chúc phối...